Zásnuby

Předmanželská smlouva, ano či ne?

Předmanželská smlouva, ano či ne?

Předmanželská smlouva, ano či ne?Předmanželská smlouva a pohled na ni rozděluje společnost na dvě skupiny. První z nich se na předmanželskou smlouvu dívá hlavou a tedy i rozumem a ta druhá srdcem. Ale který pohled je ten správný? A je vůbec nějaký správný?

Ač není předmanželská smlouva neboli dokument, který upravuje rozdělení majetku manželů v případě rozvodu, ani trochu romantický, jedná se o rozumný krok, který vám později může ušetřit nejen peníze ale především vaše nervy.

Naivní představa versus tvrdá realita

Co si budeme povídat, před svatbou každý doufám, že to bude navěky. Bohužel nikdy nevíme, co  nás potká či kam nás naše kroky zavedou. Mnohdy jsou si dva lidé, co si ještě nedávno slibovali lásku na celý život, najednou největšími nepřáteli. Na druhou stranu jsme do svazku manželského vstupovali s tím, že chceme vše sdílet s milovanou osobou. Tedy nejen své city, náklonnost a lásku ale i pocit bezpečí, společný domov i majetek.

Moje, tvoje = naše

Tím, že si vyměníte snubní prstýnky a řeknete si “ANO” končí doba, kdy jste vše označovali “moje” či “tvoje. Nyní pro vše stačí jedno slovo – “naše”. V případě, že se rozhodnete pro předmanželskou smlouvu, musíte brát na vědomí, že musí mít formu notářského zápisu a musí být uzavřena ještě před vstupem do manželství.

Předmanželská smlouva, ano či ne?

Předmanželská smlouva? Nikdy!

Není výjimkou, že jeden z partnerů nechce o předmanželské smlouvě ani slyšet. V případě rozvodu se majetek, který snoubenci získali ještě před sňatkem, vrátí tomu, komu původně patřil. Majetek, který manželé nabyli během manželství, nevyjímaje dluhy, je zahrnut do společného jmění manželů. A protože jsme zmínili dluhy, je třeba myslet na to, že vás předmanželská smlouva může ochránit i před nechtěnými dluhy, které má na svědomí váš partner. Smyslem předmanželské smlouvy rovněž je, aby nový majetek nespadal automaticky do společného jmění manželů ale i nadále zůstal majetkem daného partnera.

Nejsou příjmy jako příjmy

Předmanželská smlouva je rovněž i ochranou pro toho z partnerů, který očekává výrazně vyšší příjmy nebo závazky i v budoucnu, a mohl by se tak obávat problémů v případě rozvodu. Pokud však jeden ze snoubenců vlastní majetek již před uzavřením manželství, nestává se tento majetek společným jměním manželů. Vezmeme si to však z lidské stránky, předmanželská smlouva není jen o majetku. Předmanželskou smlouvu může uzavřít i člověk, který má k bohatství opravdu daleko, Nicméně mu může pomoci předejít mnoha neshodám a problémům.

Začněte diskuzí…

Pokud nad předmanželskou smlouvou uvažujete, promluvte si otevřeně se svým partnerem. Vyjasněte si pro a proti toho, co by to pro vás mohlo znamenat v budoucnu. Ač toto téma nemá ani špetku romantiky, přísloví “nikdy neříkej nikdy” se neříká pro nic za nic. Člověk má být připraven na vše, tak proč nemyslet na způsoby, jak si nepříjemné věci případně alespoň trochu zjednodušit. Věc předmanželské smlouvy se bude jistě probírat lépe nad sklenkou vína a dobrou večeří…

O autorovi

The Wedding Post