Víte, že...

…svátek svatého Valentýna sahá až do starověkého Říma?

...svátek svatého Valentýna sahá až do starověkého Říma?

...svátek svatého Valentýna sahá až do starověkého Říma?Svátek svatého Valentýna se každoročně slaví dne 14. února. Ač se tento svátek dodržuje převážně v anglosaských zemích, dnes se rovněž šíří i v kontinentální Evropě. Kdy a kde se ale tento svátek vzal?

Svátek svatého Valentýna má svou historii pravděpodobně ve starověkém Římě. V předvečer svátku zamilovaných byly do takzvané “urny lásky” vloženy lístečky se jmény dívek. Každý svobodný mladý muž si pak vytáhl lísteček se jménem dívky, která měla být jeho vyvolená. Legenda rovněž dodává, že tento den vstoupil ve známost až díky knězi Valentýnovi, který vzdoroval svému vládci, Claudiovi II, který zakazoval svým vojákům jakékoliv závazky v podobně svatby či zásnub. Valentýn však i přes zákaz tyto páry tajně oddával. Nedokázal ale uniknout svému trestu a 14. února byl popraven.

O autorovi

The Wedding Post