Svatba

Soutěž Svatební fotografie roku 2014 zná svého vítěze

Soutěž Svatební fotografie roku 2014 zná svého vítěze

Ve čtvrtek 26. února 2015 proběhlo v útulném prostředí Villy Voyta slavnostní vyhlášení cen v soutěži Svatební fotografie roku 2014. Historicky 1. ročníku soutěže se zúčastnilo 95 svatebních fotografů z celé České republiky s 532 soutěžními snímky. Odborná porota ocenila 10 jednotlivých fotografií a 1 soubor. Vedle kategorií Nejlepší soubor, Detail, Art, Humor, Extreme a tří nejlepších snímků v Top ten, které si zasloužily zvláštní ocenění, byla v hlavní kategorii vyhlášena první tři místa. Vítězkou soutěže se stala fotografie Jany Tolaszové.

O výsledcích rozhodla odborná porota

Členy odborné komise vybírali organizátoři dle jejich odborné způsobilosti a znalosti prostředí svatební fotografie v Česku i na mezinárodní úrovni. Mezi zástupci odborné komise tak nechyběli například Marian Beneš – fotograf, vysokoškolský pedagog a místopředseda Asociace profesionálních fotografů ČR, Petr Kollman – vydavatel časopisu Marriage Guide, Salvator Cincotta – americký svatební fotograf či Petr Pelucha – svatební fotograf.

Soutěž Svatební fotografie roku 2014 zná svého vítězePartnerem a garantem soutěže Svatební fotografie roku byla rovněž Asociace profesionálních fotografů České republiky. “Asociace profesionálních fotografů České republiky uvítala možnost podílet se na organizaci soutěže Svatební fotografie roku jako partner a garant kvality. Naše možnosti sledovat scénu svatební fotografie jak v Evropě, prostřednictvím Federace evropských fotografů (FEP), které je naše národní asociace členem, tak v USA, kde máme profesní vazby, nás inspirovala k úvahám o nutnosti tuto fotografickou disciplínu přiblížit světovým trendům. Jsme přesvědčeni, že tato soutěž přispěje ke zvýšení prestiže české svatební fotografie jako hodnotné i dobře hodnocené fotografické tvorby. Bylo pro nás příjemným překvapením, že většina z více než 500 fotografií přihlášených do prvního ročníku soutěže Svatební fotografie roku v ČR měla nadprůměrnou až výbornou úroveň. Je evidentní, že přichází nová generace autorů, díky nimž se česká svatební fotografie svojí úrovní blíží světové a snad ji i pomalu dotahuje. Oceněným autorům gratulujeme a domácí svatební fotografii přejeme pokračování v tahu, pro který je příznačná vzrůstající tendence živého a empatického přístupu, ochota investovat více než specifikuje zadání i vysoká kvalita zpracování”. Těmito slovy se o letošní soutěži vyjádřili zástupci poroty z řad správní rady Asociace profesionálních fotografů ČR.

A jak zhodnotili 1. ročník soutěže sami pořadatelé?

„Letošní ročník byl jakýmsi startupem soutěže, která si klade za cíl zvednout pomyslnou kvalitativní laťku v kategorii svatební fotografie, která je v současné době na vzestupu. Překvapil nás zájem soutěžících prezentovat své fotografie veřejně a porovnat svou práci s ostatními. Do dalších ročníků plánujeme zajímavé inovace a maximální profesionalizaci samotné soutěže. Naše velké díky patří nejen všem partnerům, ale zejména všem členům odborné komise, která pečlivě vybírala z velkého počtu kvalitních svatebních fotografií. Všem výhercům gratulujeme a těšíme se na ještě více snímků v druhém ročníku, který brzy vyhlásíme.“ Takto hodnotí průběh 1. ročníku soutěže organizátoři Petr Pelucha a Tomáš Barčík. 

Soutěž Svatební fotografie roku 2014 zná svého vítěze

Zdroj 

O autorovi

The Wedding Post