Svatba

Svatby mezi příbuznými. Pověry a pravidla

Svatby mezi příbuznými. Pověry a pravidla

Příbuzenské svazky existují snad stejně dlouho jako svatba sama. Právě v historii se s nimi setkáváme velmi často, zvláště mezi šlechtou a panovníky. Pokud si myslíte, že dnes jsou již naprostým tabu, tak jste na velkém omylu. Pojďme se proto podívat na to, jak na svatby mezi příbuznými a vůbec na celou problematiku pohlíží zákon.

Ze zákona jsou v České republice zakázány sňatky mezi příbuznými v první linii, kterou představují rodiče a jejich děti, či prarodiče a vnoučata. Jak sami asi tušíte, rovněž jsou zakázány i příbuzenské sňatky 2. stupně, tedy mezi sourozenci. Co je ovšem již dovoleno, je svatba bratrance a sestřenice, která je naprosto legální. Církevní zákon na to ale pohlíží trochu přísněji a nedovoluje církevní sňatky ani mezi příbuznými 3. a 4. stupně. Může k nim dojít pouze v ojedinělých případech s povolením biskupa.

Svatby mezi příbuznými. Pověry a pravidla

Zdravotní rizika

V této chvíli asi většinu z nás napadne, že přestože je ze zákona legální, aby se bratranec se sestřenicí vzali a měli rodinu,
co ale jejich děti? Budou zdravé? Jak ukazují studie, existuje jisté riziko skrytých dědičných znaků, které se mohou projevit, až pokud se setkají s shodným dědičným znakem. U jedinců pokrevně příbuzných je toto riziko samozřejmě vyšší, a tak hrozí zvýšené riziko například barvosleposti, krvácivosti a dalších zdravotních potíží. Rozhodně to ale není pravidlem a nemusíte se obávat, že by příbuzenské sňatky automaticky znamenaly nemocné, či snad postižené děti.

Pozitivní stránka

Svatby mezi příbuznými. Pověry a pravidlaNa druhou stranu se nedvojnásobí pouze dědičné znaky s nemocemi, či postižením, ale také pozitivní vlohy. Právě geny Charlese Darwina a jeho sestřenice přinesly jejich čtyřem společným dětem pozitivní vlohy a ze všech dětí se stali velmi úspěšní a vzdělaní lidé. Pokrevní sňatky mohou být někdy jedinou variantou vztahy mezi muži a ženami, a to zvláště z geografických, či nábožensko-politických důvodů. Například lidé žijící na ostrovech mají omezenou možnost výběru partnerů a je velká pravděpodobnost, že mají nějakého společného předka. Příbuzenské vztahy jsou také časté mezi přistěhovalci v cizích zemích, kteří z náboženských, či jiných důvodů, nepovolují vztahy s místními obyvateli.  Velmi známou ukázkou příbuzenských sňatků jsou také Amishové. V USA je jich něco kolem 5 000. V takovém počtu je téměř jisté, že ti, co se vezmou, mají společného předka. I díky tomu se mezi nimi často objevují lidé se 6 prsty.

Sečteno podtrženo příbuzenské sňatky přinášejí vždy trochu větší riziko dědičných chorob, či postižení, ovšem není to pravidlo.


Foto: Pixabay

O autorovi

The Wedding Post