Svatba

Svatební průvodce aneb kdo má jakou roli

Blíží se Váš velký den “D”? Jistě nevíte, kam dřív skočit. Povinnosti jen přibývají. A protože ne vše musí mít nutně na starosti jen budoucí nevěsta, rozhodli jsme se připravit miniseriál svatebních rolí. Dozvíte se zde, kdo by co měl zařídit během svatebních příprav i v samotný svatební den. 

Vzhledem k tomu, že je do svatebního plánování zaangažován velký počet osob, je třeba správně zorganizovat, kdo bude mít jaký úkol. Základem je správná komunikace. Každý by měl vědět, jaká je jeho role a co se od něj očekává. My se zaměříme na role tradičních účastníků svatby, tedy těch nejbližších – matky a otce ženicha i nevěsty, svědků, družiček…

Samozřejmě, každá svatba je originální, a proto vám nastíníme jednoduchý návod, jak by to asi mohlo vypadat, nicméně jednotlivé zvyky a tradice se liší region od regionu. A protože tatínkové nevěst obecně svatbu svých dcer nejvíce prožívají, zaměříme se dnes zejména na ně.

OTEC NEVĚSTY

Otec nevěsty nemá až takové povinnosti během svatebních příprav, jeho role však spočívá v tom, aby byl velkou oporou své dceři a budoucí nevěstě. V její svatební den ji doprovází na cestě na obřad a rovněž je pravidlem, že ji vede k oltáři, kde ji předá jejímu snoubenci. Otec by Vás neměl zapomenout na rozloučenou symbolicky políbit – přece jen o Vás “přichází”.Svatební průvodce aneb kdo má jakou roli

Váš otec je rovněž hned další osobou, s níž si po vašem prvním novomanželském tanci, zatančíte. Výběr písně byste tedy měla přizpůsobit tanečnímu umu Vašeho otce a popřípadě byste si to měli společně zkusit nanečisto během svatebních příprav.

Další povinností otce nevěsty bývá řeč během slavnostního obědu či recepce. Otec by měl poděkovat všem, že mohli přijít, a rovněž by měl přivítat Vašeho manžela ve Vaší rodině. A protože je nejen Vaším otcem ale také hostitelem, měl by se snažit o to, aby se svatební hosté co možná nejlépe bavili.

Tím končí nejdůležitější povinnosti otce nevěsty. Jeho velká role začíná a končí svatebním dnem. Tedy nesmíme zapomenout, že, jako hlava rodiny, většinou zodpovídá i za rozpočet svatby.

OTEC ŽENICHA

Otec ženicha je celkem šťastný muž. Žádnou zvláštní roli nemá – očekává se však od něj, že bude neustále po ruce v případě, že by byla přece jen potřeba s něčím pomoci. V dnešní době se navíc stará společně s otcem nevěsty o celkový rozpočet svatby a dělí se i o její náklady. Rovněž by měl následovat otce nevěsty a pronést slavnostní řeč. Poté si může začít užívat svatebního veselí

O autorovi

angelo